top of page

ส. 15 ก.ค.

|

แขวงลาดยาว

KU Open Karate Championship 2023

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
KU Open Karate Championship 2023
KU Open Karate Championship 2023

เวลาและสถานที่

15 ก.ค. 2566 08:00 GMT+7 – 16 ก.ค. 2566 20:00 GMT+7

แขวงลาดยาว, 50 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page